Välkommen till GAGNEFSBLADET

Vi önskar alla en riktigt skön sommar! 

Vi har nu uppehåll med bladet i fyra veckor (29, 30, 31 och 32).  Vi öppnar igen torsdagen den 8 augusti. Annonser till nästa blad, som utkommer vecka 33, vill vi ha senast torsdagen den 8 augusti kl. 12.00.  Maila gärna annonser till nästa blad under sommaren.


GAGNEFSBLADET distribueras i hela Gagnefs kommun samt i Ålkilen.


Bladet ges ut en gång i veckan med undantag för semesteruppehåll.

Utgivningsdagar: Tisdag-onsdag

Upplaga: Ca 6 000 ex


Annonsstopp: Torsdag kl. 12.00 veckan före utgivningsvecka. (Med undantag för röda dagar)

Öppettider: Onsdag - torsdag 09.00-15.00 

(Med undantag för röda dagar)

Postadress: Igelvägen 2, 785 61 Djurås

Telefon: 0241-616 00

E-post: annonsmanus@gagnefsbladet.se