Välkommen till GAGNEFSBLADET

GAGNEFSBLADET distribueras i hela Gagnefs kommun samt i Djura, Hedby, Rälta, Rältlindor, Ålkilen och Gimsbärke. Bladet ges ut en gång i veckan med undantag för semesteruppehåll.

Utgivningsdagar: Tisdag-onsdag

Upplaga: Ca 6 000 ex


Vi önskar alla en riktigt skön sommar! 

Vi gör nu uppehåll med bladet i fyra veckor (29, 30, 31 och 32) och har semesterstängt fr.o.m. 11 juli t.o.m. 8 augusti. 

Vi öppnar igen torsdagen den 9 augusti. Annonser till nästa blad (vecka 33) vill vi ha senast torsdagen den 9 augusti kl 15.00. 

Maila eller posta gärna annonser till nästa blad under sommaren.

------------------------------------------------------------------------------------------

Annonsstopp: Torsdag kl. 15.00 veckan före utgivningsvecka. (Med undantag för röda dagar)

Öppettider: Onsdag - torsdag 09.00-15.00 

(Med undantag för röda dagar)

Postadress: Igelvägen 2, 785 61 Djurås

Telefon: 0241-616 00

E-post: annonsmanus@gagnefsbladet.se