Välkommen till GAGNEFSBLADET

Vi önskar alla en riktigt skön sommar! 

Vi har nu uppehåll med bladet i fyra veckor (29, 30, 31 och 32). Vi öppnar igen torsdagen den 12 augusti. Annonser till nästa blad (vecka 33) vill vi ha senast torsdagen den 12 augusti kl. 15.00. Maila gärna annonser till nästa blad under sommaren.


GAGNEFSBLADET distribueras i hela Gagnefs kommun samt i Djura, Hedby, Rälta, Rältlindor, Ålkilen och Gimsbärke. Bladet ges ut en gång i veckan med undantag för semesteruppehåll.

Utgivningsdagar: Tisdag-onsdag

Upplaga: Ca 6 000 ex


Annonsstopp: Torsdag kl. 15.00 veckan före utgivningsvecka. (Med undantag för röda dagar)

Öppettider: Onsdag - torsdag 09.00-15.00 

(Med undantag för röda dagar)

Postadress: Igelvägen 2, 785 61 Djurås

Telefon: 0241-616 00

E-post: annonsmanus@gagnefsbladet.se