Välkommen till GAGNEFSBLADET

Vi önskar alla en riktigt skön sommar! 

Vi  har uppehåll med bladet vecka 29, 30, 31 och 32. 

Vi öppnar igen torsdagen den 6 augusti. 

Annonser till nästa blad (vecka 33) vill vi ha senast torsdagen den 6 augusti kl 15.00. 

Maila gärna annonser till nästa blad under sommaren. 


 GAGNEFSBLADET distribueras i hela Gagnefs kommun samt i Djura, Hedby, Rälta, Rältlindor, Ålkilen och Gimsbärke. Bladet ges ut en gång i veckan med undantag för semesteruppehåll.

Utgivningsdagar: Tisdag-onsdag

Upplaga: Ca 6 000 ex


Annonsstopp: Torsdag kl. 15.00 veckan före utgivningsvecka. (Med undantag för röda dagar)

Öppettider: Onsdag - torsdag 09.00-15.00 

(Med undantag för röda dagar)

Postadress: Igelvägen 2, 785 61 Djurås

Telefon: 0241-616 00

E-post: annonsmanus@gagnefsbladet.se